Bi Component Course v Anglickém Brightonu  - zpráva účastnice

Bi Component Course v Anglickém Brightonu  - zpráva účastnice

Naše škola získala grant Evropské unie zaměřený na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti anglického jazyka u žáků na 1. stupni ZŠ, tzn. zvýšení spolupráce a propojení předmětových komisí anglického a českého jazyka ve výuce. Realizace projektu měla několik fází a jejich součástí jsou různé školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků. Jednou z nich byla realizace mobility projektu, kterou jsem absolvovala v  anglickém Brightnu & Hove a Saltdeanu, hrabství Sussex, na jihovýchodě Anglie. Kurz Bi-Compoment obsahoval osvěžení angličtiny v jazykové škole a studijní návštěvu v britské škole.
Celý článek


Zpět na blog