Cestovní pojištění a pojištění storna kurzu a pobytu

Na požádání zajistíme cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zodpovědnosti za škodu, asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků.

V oblasti cestovního pojištění spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, specializující se na cestování a poskytující rychle a operativně nejlepší služby při řešení široké škály možných krizových událostí.

Pro účastníky jazykových kurzů v zahraničí je vhodná varianta pojištění Single Trip - varianta Comfort.

ERV - leták

ERV - IPID

ERV - pojistné podmínky

ERV - ceník

Evropská pojišťovna nabízí 2 varianty pojištění stornopoplatků - STORNO a STORNO PLUS

Pojištění STORNO je levnější variantou srovnatelnou s nabídkou většiny pojišťoven - zahrnuje pojištění stornovacích poplatků se spoluúčastí 20% ze zdravotních důvodů (hospitalizace, neschopenka).

Pojištění STORNO PLUS zahrnuje pojištění stornopoplatků s nulovou spoluúčastí v případě hospitalizace, v ostatních případech také s 20% spoluúčastí. Výhodou je pojištění stornopoplatků z dalších doložitelných důvodů cestujícího nebo osob, které s ním neměly cestovat - např. péče o nemocné blízké příbuzné, ztráta zaměstnání, rozsáhlé poškození bydliště, smrt domácího mazlíčka apod. Důležitá je možnost pojištění storna v případě zrušení události, která byla hlavním účelem cesty - tedy zrušení kurzu / vzdělávací aktivity ze strany zahraničního poskytovatele.

Stornovací podmínky jednotlivých kurzů, ubytování, letenek a jízdenek se řídí stornovacími podmínkami jejich poskytovatelů. Storno poplatky jednotlivých škol uvádíme je ve finančním rozpočtu kurzu, smlouvě a faktuře. Za zrušení námi zajištěného kurzu, jestliže byly zaslány potvrzující dokumenty, účtujeme stornovací poplatek 900 Kč.