Cestovní pojištění a pojištění storna kurzu a pobytu

Na požádání zajistíme cestovní pojištění ALLIANZ zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zodpovědnosti za škodu, pojištění stornovacích poplatků a doplňkové asistenční služby.

Stornovací podmínky jednotlivých kurzů, ubytování, letenek a jízdenek se řídí stornovacími podmínkami jejich poskytovatelů. Za zrušení námi zajištěného kurzu, jestliže byly zaslány potvrzující dokumenty, účtujeme stornovací poplatek 900 Kč.

Ceny pojištění
Stručné pojistné podmínky
Pojistné podmínky - plné znění