Zajímá vás, kdo jsme?

Naše filozofie

Sledujeme dění ve svém okolí, v České republice, v Evropě i ve světě, a uvědomujeme si naléhavost vzájemného porozumění a tolerance. Moderní technologie a možnosti cestování umožňují kontakty s lidmi z různých zemí, ale většinou jen nepřímé a neosobní. Pouze aktivní znalost cizího jazyka či dokonce několika jazyků zpestří náš život a obohatí ho o osobní vztahy a sblížení s lidmi z jiných kultur.

Studium v jazykových školách, v nichž se setkávají lidé přijíždějící z odlišných prostředí a podmínek, je velmi inspirativní a stimulující. Učit se cizímu jazyku znamená komunikovat, snažit se o vzájemné porozumění, na vyšších jazykových úrovních i sdílet svá přesvědčení a vyměňovat si názory. Výsledkem je nejen zdokonalení v jazyce, ale vzájemné poznání a z něj pramenící pochopení a tolerance, a to je cíl, k němuž chceme naší činností přispět.

Během téměř 30 let činnosti jsme vytvořili rozsáhlou síť kontaktů, kterou upevňujeme a dále budujeme pravidelnými návštěvami našich partnerských škol a účastí na vybraných workshopech. Pro spolupráci volíme zahraniční partnery, které charakterizuje stejná filozofie a současně snaha o co nejvyšší kvalitu, vstřícnost v jednání, individuální a lidský přístup, jasnost a průhlednost ve všech fázích a aspektech přípravy i vlastního studia. Jsme přesvědčena, že dokážeme najít vhodnou školu a kurz každému typu účastníka - od náročných dospělých klientů po mladé lidi s omezenějšími finančními prostředky.

Velmi si ceníme stovek příznivých hodnocení od účastníků námi zprostředkovaných kurzů a vzdělávacích aktivit. Uvědomujeme si, že každé z nich je dalším kamenem pomyslné stavby dobrého jména naší kanceláře.

Za celý tým společnosti Jazyky v zahraničí

Eva Ďoubalová