Časté otázky

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji kladené dotazy:

Otázky související s epidemií koronaviru

Jak koronavirová krize ovlivnila zahraniční jazykové školy a agenturu / cestovní kancelář Jazyky v zahraničí s.r.o.?

Na jaře 2020, při náhlém a okamžitém uzavření, přešly jazykové školy ihned na online výuku probíhajících kurzů. V době, kdy se opět vrátily k prezenční výuce, začaly umožňovat i tzv. hybridní výuku - online účast v prezenčních kurzech konaných v jazykových školách. Obě tyto varianty mají význam především u dlouhodobých kurzů, řeší tak problém karantény nebo cestovních restrikcí. Tři jazykové školy, se kterými jsme dlouhodobě spolupracovali, ukončily svou činnost.

Jazyky v zahraničí s.r.o. přišla o 85% ročních příjmů. Omezili jsme výdaje na minimum, využili podpory poskytované pro postižené obory, sáhli do rezerv a těšíme se na lepší časy v roce 2021. Získaný čas jsme využili k výrazné úpravě obsahu webových stránek a zlepšení administrativního systému.

Co dělat, jestliže mám odjet na kurz, a škola je uzavřena, do dané země zakázán vstup, nebo je zákaz cestování do zahraničí platný v České republice?

Jazykové školy nyní umožňují bez jakýchkoliv poplatků odložení kurzu na pozdější termín.

Jsou možné změny nebo zrušení již zakoupených letenek?

Pokud zruší letenky letecká společnost, nabídne změnu na jiné lety, refundaci nebo voucher na pozdější využití. Letecké společnosti zveřejňují na svých webových stránkách podmínky pro změny a rušení letenek. Obecně platí, že pokud letenky zruší cestující, jsou letenky nevratné a vrací se jen letištní poplatky. Nejvíce problematické jsou letenky s Ryanair.

Mohu se v současné nejisté situaci hlásit na kurz v jazykové škole?

Ano, je to možné, pokud bude ve zvoleném termínu nadále nebezpečí epidemie trvat, škola umožní změnu termínu nebo zrušení.

Jaké uplatňují Jazyky v zahraničí s.r.o. storno podmínky?

Řídíme se plně stornopodmínkami jazykových škol, ubytování, dopravců a vrátíme všechny částky, které nám od nich jsou vráceny. Nevracíme administrativní poplatek 900 Kč za zajištění kurzu a ubytování, 500 Kč za zajištění ubytování pro doprovázející osobu, která se neúčastní kurzu, poplatek 400 nebo 600 Kč za zajištění letenek, poplatek 300 Kč za zajištění autobusových a vlakových jízdenek. Není možné také vrátit poplatek za pojištění storna. Poplatek za nevyužité cestovní pojištění je možné refundovat nebo využít v novém termínu.

Otázky související s brexitem

Je možné cestovat do Velké Británie jen s občanským průkazem?

Ministerstvo zahraničí České republiky doporučuje cestovat s pasem, i když dle imigračních pravidel zveřejněných Velkou Británií je možno použít občanský průkaz až do 30.9.2021

Zahraniční školy

Nabídka škol je veliká, nemohu se v ní orientovat, můžete pomoci s výběrem vhodné školy, kurzu a ubytování?

Ano, rádi vám pomůžeme - toto know-how si budujeme již 28. rok. Nejefektivnější je telefonická nebo online konzultace - postačí poslat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, vhodnou dobu ke konzultaci a zavoláme vás nebo zorganizujeme schůzku v aplikaci zoom, při které můžeme také využít sdílení obrazovky počítače.

Jaký význam mají certifikáty kvality jazykových škol a členství v různých mezinárodních organizacích?

Certifikáty kvality a členství v mezinárodních organizacích jsou školám udělovány na základě vstupních a pravidelných inspekcí. Jsou zárukou kvality kurzů a všech poskytovaných služeb. Nejvyšší kvalitu značí například členství v organizacích IALC a EAQUALS, umístění na žebříčku El Gazette každoročně sestavovaném na základě inspekcí British Council.

Jak získáváte nové školy do vaší nabídky?

Na základě osobních jednání s řediteli škol a návštěv škol, sledování žebříčku kvality a výsledků inspekcí. V žádném případě ne jen z internetu - prezentace školy na internetu a skutečnost mohou být výrazně odlišné.

Jaký je rozdíl mezi nezávislými školami - často se nazývají "boutique schools" a velkými řetězci jazykových škol?

V nezávislých školách je často majitel a ředitel jedna osoba, bývají menší, a lze očekávat přátelskou až rodinnou atmosféru a osobní přístup. V případě problému je možno ihned mluvit s vedením školy. Cílem je vždy především kvalita a spokojenost účastníků kurzů. Školy z velkých řetězců nebývají levnější, a jsou více orientovány na generování zisku než na kvalitu poskytovaných služeb. Ve školách bývá jen recepce a učebny, administrativní centrum je jinde, zpravidla i v jiné zemi. Více či méně chybí osobní přístup a ohledy na specifické potřeby nebo požadavky klientů. Z uvedených důvodů se orientujeme převážně na spolupráci s nezávislými školami.

Kurzy

Jakou metodou jsou vyučovány jazykové kurzy v zahraničí?

Metodu většinou jazykové školy nespecifikují. Vždy je kladen důraz na aktivní a efektivní ústní komunikaci, správnou výslovnost, porozumění v rozhovoru a rozvoj slovní zásoby. Gramatika, porozumění čtenému textu a písemný projev jsou také vždy součástí kurzu.

Jak rychlý bude můj jazykový pokrok?

Pokrok je velmi individuální, jazykové školy většinou uvádějí, že během 4týdenního kurzu je možno zvládnout posun o jednu úroveň dle Evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových úrovní.

Jsou kurzy v jazykových školách vhodné také pro dospělé účastníky?

Ano, ale je třeba vybrat vhodnou jazykovou školu. Například v roce 2019 byl věkový průměr našich klientů 37 let.

Jaké jazykové úrovně kurzů jazykové školy nabízejí?

Jazykové kurzy na úrovních A1, A2, B1, B2, C1 probíhají v jazykových školách neustále. V případě požadavku na kurz na úrovni A0 - úplný začátečník a C2 - velmi pokročilý dostupnost na požádání ověříme.

Jak jazykové školy zjišťují vstupní jazykovou úroveň účastníka?

Online před zahájením kurzu, popř. zasláním testu k vytištění.

Jsou kurzy v zahraničních školách vhodné pro úplné začátečníky?

Kurzy pro úplné začátečníky nabízejí jen některé jazykové školy ve vybraných termínech.

Jak probíhají kurzy pro účastníky 50+?

Kurzy pro účastníky ve věkové kategorii 50+ organizují jazykové školy ve vybraných termínech. Jedná se vždy o dopolední jazykový kurz, odpolední program poznávacích a kulturních aktivit a výlet o víkendu. Ve většině škol probíhá výuka v kurzech s jinými účastníky, jen několik škol vyučuje odděleně ve skupinách 50+.

Jak mohu zjistit svou jazykovou úroveň?

Pro všechny jazyky jsou na internetu dostupné testy k určení jazykové úrovně - na požádání poradíme, kde je můžete najít.

Co je Společný evropský referenční rámec?

Jedná se o dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků. Popis úrovní A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Co je řízené samostudium?

Samostudium ve studovně školy, kde je přítomen učitel ke konzultaci k výběru studijních materiálů, zodpovězení dotazů, vysvětlení nejasností.

Co se stane, jestliže je na požadovaný typ kurzu nebo jeho určitou úroveň přihlášen jen jeden účastník?

Většina škol tuto situaci řeší formou individuální výuky s 50% redukcí počtu hodin.

Co obsahují ceny kurzů?

Cena kurzu vždy obsahuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, přístup do studovny, přístup na wifi ve škole, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.

Studijní materiály tištěné školou jsou v ceně kurzu, učebnice zpravidla za příplatek. Řada škol nyní nabízí ke každému kurzu bez příplatku přístup na e-learning, často od přihlášení na kurz, během kurzu a několik měsíců po okončení kurzu.

Vzdělávací aktivity pro učitele

Jak ovlivnil brexit možnost realizaci kurzů v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii?

Kurzy z již přidělených grantů (2019, 2020) se mohou realizovat dle původního plánu.

Pro jakou věkovou kategorii žáků jsou určeny kurzy pro učitele označené primary / secondary?

Metodické kurzy označené primary jsou určené učitelům žáků 5 - 11 let - jsou tedy vhodné pro učitele 1. stupně základních škol. Metodické kurzy označené secondary jsou určené učitelům studentů 11 - 19 let - jsou tedy vhodné pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol.

Mohou být kurzy pro učitele financovány granty?

Ano - granty Erasmus+, KA1 - mobility pedagogických pracovníků – školní vzdělávání.

Můžete nám pomoci s tvorbou žádosti o grant?

Ano, na základě dlouholetých zkušeností vám můžeme pomoci s tvorbou žádosti, poskytnutím poradenství a kontrolou správnosti jejího vyplnění.

Účtujete za pomoc se zpracováním žádosti nějaké poplatky?

Ne. Se školami, kterým se zpracováním žádosti pomáháme, podepisujeme krátkou smlouvu*, jejímž hlavním obsahem je prohlášení školy, že v případě získání grantu budou relevatní mobility realizovat prostřednictví naší agentury.

Jestliže máme podepsanou smlouvu*, můžeme pak jednat přímo s jazykovou školou a také hradit kurzy přímo do jazykové školy?

Ano - je to možné, nás budete pouze o jednáních v kopiích informovat.

Ubytování

Mohu si zajistit ubytování sám?

Ano. Uveďte v přihlášce a po zajištění ubytování nám prosím sdělte údaje.

Jaké typy ubytování jazykové školy poskytují?

Klasickým a nejvíce používaným typem ubytování jsou hostitelské rodiny, například v roce 2019 toto ubytování využilo 65% našich klientů. Umožňuje komunikaci v jazyce s rodilými mluvčími a nejlepší poznání každodenního života v dané zemi. Většina škol nabízí za příplatek ubytování v hostitelských rodinách v pokojích s vlastním příslušenstvím.

Většina škol má vlastní sdílené apartmenty, residence nebo hotel, popřípadě si pronajímá na letní sezónu univerzitní koleje. Ne vždy je sdílený apartment nebo residence vhodný pro náročnější dospělé klienty, záleží na podmínkách konkrétního objektu. Jestliže jsou zde ubytováni převážně mladí studenti, může se jednat o hlučnější a ne vždy uklizené prostředí.

Je možné v hostitelské rodině zajistit stravování s určitou dietou?

Ano - prosím uveďte tento požadavek při vyplňování přihlášky. Některé školy účtují v tomto případě příplatek k ceně ubytování.

Je možné v hostitelské rodině zajistit ubytování s ohledem na alergie?

Ano - prosím uveďte tento požadavek při vyplňování přihlášky.

Je v ubytování poskytovaném školou poskytováno wifi?

Ubytování v residence nebo sdíleném apartmentu poskytují wifi. Jazykové školy zaručují wifi v hostitelské rodině, jen pokud je to výslovně uvedeno. V ostatních případech to záleží na hostitelské rodině, většina škol to od nich povinně nepožaduje. Stále více se to stává nezmiňovaným standardem.

Můžete zajistit jiné ubytování než je poskytováno jazykovou školou?

Ano, je to možné. Při zajištění účtujeme 3% příplatek (náklady CK na pojištění proti úpadku).

Můžete u jazykové školy zajistit také ubytování pro spolucestující osoby, které se nebudou účastnit kurzu?

Ano, většina škol to umožňuje, za zajištění připočítáváme příplatek 500 Kč na osobu.

Doprava

Zajišťujete ke kurzům v zahraničí také dopravu?

Ano, na požádání nabídneme vhodnou dopravu a po schválení klientem zajistíme.

Kolik si účtujete za zajištění dopravy?

Za zajištění letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek placených kartou na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových jízdenek Regiojet neúčtujeme žádný příplatek. K ceně autobusových a vlakových jízdenek v zahraničí připočítáváme 300 Kč.

Mohu si zajistit dopravu sám?

Ano. Uveďte v přihlášce a po zajištění letenek nebo jízdenek nám prosím sdělte údaje o příjezdu, příletu, odjezdu, odletu - data, časy, čísla letů.

Umíte zajistit levnější letenky?

Ne, ale za zajištění letenek často účtujeme nižší příplatky než jiní prodejci letenek.

Provedete u zakoupených letenek také on-line odbavení a zajištění palubních vstupenek?

Ano, v případech, kdy není možné se odbavit zdarma na letišti. Od klienta si vyžádáme scan cestovního dokladu - pasu nebo v případě cestování do zemí EU to může být občanský průkaz.

Jsou ve vámi nabídnutých letenkách zahrnuta zavazadla k odbavení?

Ano, naše nabídka letenek vždy obsahuje zavazadla k odbavení, povolený váhový limit závisí na podmínkách letecké společnosti.

Pojištění

Zajišťujete ke kurzům v zahraničí také cestovní pojištění a pojištění storna?

Ano, pokud klient uvede tento požadavek v přihlášce, zajistíme cestovní pojištění. Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou a Allianz. Pojišťovnu ERV považujeme za nejkvalitnější na čském trhu, Allianz je nejekonomičtější variantou. Pojišťovna uzná případný nárok na úhradu stornovacích poplatků, jestliže je smlouva uzavřena nejdéle v den, kdy proběhne platba pojištěné služby.

Pokrývá pojištění ERV Evropské pojišťovny veškerá rizika v době koronavirové krize?

Pojištění Sbaleno je určeno na pobyty v "zelených zemích". Pro pobyty v "oranžových, tmavě červených a neoznačených zemích" je nutno volit variantu Sbaleno na Maximum, které zahrnuje plné standardní pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v případě onemocnění covid-19 v době pobytu v zahraničí.

Pojištění Sbaleno a Sbaleno na Maximum nezahrnuje náklady na ubytování a dopravu v případě znemožnění návratu kvůli covid-19, tuto situaci pokrývá pojištění ERV Extra.

Pojištění Storno Plus zahrnuje pojištění stornopoplatků z jakýchkoliv doložitelných důvodů, tedy také možnost zrušení cesty z důvodu onemocnění covid-19, nařížení osobní preventivní karantény zasahující do původně plánovaného termínu cesty, ale nevztahuje se na plošně nařízenou karanténu jakéhokoliv druhu. Platí také pro situace, kdy v okamžiku nástupu cesty klient nesplní zdravotní podmínky pro vycestování z ČR (např. kontrola na letišti).

Pojistná smlouva Sbaleno + Storno Plus musí být uzavřena nejdéle v den, kdy je provedena jakákoliv úhrada, na kterou se má vztahovat pojištění storna. Přibližně 2 týdny před plánovaným odjezdem ověříme aktuální situaci a pro pobyty v "oranžových, tmavě červených a neoznačených zemích" pojištění upravíme na variantu Sbaleno na Maximum - příplatek 730 / 740 Kč při 1/2týdenním pobytu. Nabídneme také připojištění Extra - příplatek 349 Kč.

Platby

Účtujete si za zajištění kurzů nějaké příplatky?

Ne, žádné příplatky k cenám kurzů neúčtujeme, naši činnost financují zahraniční jazykové školy.

Poskytujete účastníkům kurtů nějaké slevy?

Při opakované přihlášce jednoho účastníka nebo jeho rodinného příslušníka poskytujeme 3% slevu z ceny kurzu. Především v zimních měsících mají jazykové školy různé aktuální nabídky, které zvěřejňujeme na titulní straně našich webových stránek.

Kdy je třeba kurzy v zahraničí platit?

Kurzy a ubytování fakturujeme 8 týdnů před zahájením kurzu, pokud se s klientem nebo jeho zaměstnavatelem nedohodneme jinak. Většina škol nepožaduje žádnou zálohu.

Je možné platit kurzy v CZK, EUR, popř. v jiné měně?

Standardně fakturujeme v CZK ve směnném kurzu ČNB platném v den vystavení faktury, platba probíhá na účet CZK v Komerční bance. Na požádání vystavíme fakturu v EUR a platba probíhá na EUR účet v Komerční bance. Dále na požádání zajistíme, že fakturu na úhradu kurzu a ubytování zašle zahraniční poskytovatel přímo účastníkovi nebo jeho zaměstnavateli, a ti si sami zajistí platbu do zahraničí.

Kdy je třeba platit dopravu?

Letenky, autobusové a vlakové jízdenky není možno na delší dobu rezervovat, vystavujeme na ně faktury s okamžitou splatností.

Je u kurzů v zahraničí účtováno DPH?

Ne, místo plnění je v zahraničí a DPH je 0. Totéž platí o dopravě do zahraničí a v zahraničí.