Časté otázky

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji kladené dotazy:

Zahraniční školy

Nabídka škol je veliká, nemohu se v ní orientovat, můžete pomoci s výběrem vhodné školy, kurzu a ubytování?

Ano, rádi vám pomůžeme - toto know-how si budujeme již 31. rok. Nejefektivnější je telefonická nebo online konzultace - postačí poslat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, vhodnou dobu ke konzultaci a zavoláme vás nebo naplánujeme schůzku v aplikaci zoom.

Jaký význam mají certifikáty kvality jazykových škol a členství v různých mezinárodních organizacích?

Certifikáty kvality a členství v mezinárodních organizacích jsou školám udělovány na základě vstupních a poté pravidelných inspekcí. Jsou zárukou kvality kurzů a všech poskytovaných služeb. Nejvyšší kvalitu značí například členství v organizacích IALC a EAQUALS, umístění na žebříčku El Gazette každoročně sestavovaném na základě inspekcí British Council.

Jak získáváte nové školy do vaší nabídky?

Na základě osobních jednání s řediteli škol a návštěv škol, sledování žebříčku kvality a výsledků inspekcí. V žádném případě ne jen z internetu - prezentace školy na internetu nemusí odpovídat realitě.

Jaký je rozdíl mezi nezávislými školami - často se nazývají "boutique schools" a velkými řetězci jazykových škol?

V nezávislých školách je často majitel a ředitel jedna osoba, bývají menší, a lze očekávat přátelskou až rodinnou atmosféru a osobní přístup. V případě problému je možno ihned mluvit s vedením školy. Cílem je vždy především kvalita a spokojenost účastníků kurzů. Školy z velkých řetězců nebývají levnější, a jsou více orientovány na generování zisku než na kvalitu poskytovaných služeb. Ve školách bývá jen recepce a učebny, administrativní centrum je jinde, zpravidla i v jiné zemi. Chybí osobní přístup a ohledy na specifické potřeby nebo požadavky klientů. Z uvedených důvodů se orientujeme převážně na spolupráci s nezávislými školami.

Můžete zajistit také kurzy, které nejsou ve vaší nabídce?

Ano, na požádání můžeme zajistit kurzy také od dalších poskytovatelů. Jestliže nespolupracují s agenturami a tedy neposkytují provize, připočítáváme za zajištění poplatek ve výši 60 EUR. Tato situace je spíše výjimečná.

Kurzy

Jakou metodou jsou vyučovány jazykové kurzy v zahraničí?

Metodu většinou jazykové školy nespecifikují. Vždy je kladen důraz na aktivní a efektivní ústní komunikaci, správnou výslovnost, porozumění v rozhovoru a rozvoj slovní zásoby. Gramatika, porozumění čtenému textu a písemný projev jsou také vždy součástí kurzu.

Jak rychlý bude můj jazykový pokrok?

Pokrok je velmi individuální, jazykové školy většinou uvádějí, že během 4týdenního kurzu je možno zvládnout posun o jednu úroveň dle Evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových úrovní.

Jsou kurzy v jazykových školách vhodné také pro dospělé účastníky?

Ano, ale je třeba vybrat vhodnou jazykovou školu. Například v roce 2021 byl věkový průměr našich klientů 42,5 let.

Jaké jazykové úrovně kurzů jazykové školy nabízejí?

Jazykové kurzy na úrovních A1, A2, B1, B2 probíhají v jazykových školách neustále. V případě požadavku na kurz na úrovni A0 - úplný začátečník a C1, C2 - velmi pokročilý dostupnost na požádání ověříme. Kurzy na úrovni C1,C2 nabízí ve vybraných termínech jen několik škol.

Jak jazykové školy zjišťují vstupní jazykovou úroveň účastníka?

Online před zahájením kurzu.

Jsou kurzy v zahraničních školách vhodné pro úplné začátečníky?

Kurzy pro úplné začátečníky nabízejí jen některé jazykové školy ve vybraných termínech.

Jak probíhají kurzy pro účastníky 50+?

Kurzy pro účastníky ve věkové kategorii 50+ organizují jazykové školy ve vybraných termínech. Jedná se vždy o dopolední jazykový kurz, odpolední program poznávacích a kulturních aktivit a výlet o víkendu. Ve většině škol probíhá výuka v kurzech s jinými účastníky, jen několik škol vyučuje odděleně ve skupinách 50+.

Jak mohu zjistit svou jazykovou úroveň?

Pro všechny jazyky jsou na internetu dostupné testy k určení jazykové úrovně - na požádání poradíme, kde je můžete najít.

Co je Společný evropský referenční rámec?

Jedná se o dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků. Popis úrovní A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Co je řízené samostudium?

Samostudium ve studovně školy, kde je přítomen učitel ke konzultaci k výběru studijních materiálů, zodpovězení dotazů, vysvětlení nejasností.

Co se stane, jestliže je na požadovaný typ kurzu nebo jeho určitou úroveň přihlášen nedostatečný počet účastníků?

V případě nedostatečného počtu účastníků v plánovaném kurzu si jazykové školy vyhrazují právo na redukci počtu vyučovacích hodin nebo spojení kurzů s podobným programem.

Co obsahují ceny kurzů?

Cena kurzu vždy obsahuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, přístup do studovny, přístup na wifi ve škole, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.

Studijní materiály tištěné školou jsou v ceně kurzu, učebnice zpravidla za příplatek. Řada škol nyní nabízí ke každému kurzu bez příplatku přístup na e-learning, často od přihlášení na kurz, během kurzu a několik měsíců po ukončení kurzu.

Vzdělávací aktivity pro učitele

Můžete plnit úlohu podpůrné organizace pro zajištění zahraničních mobilit pedagogických pracovníků?

Ano. S vysílající školou podepíšeme smlouvu o spolupráci popisující a formálně vymezující podmínky a oboustrannou součinnost.

Pro jakou věkovou kategorii žáků jsou určeny kurzy pro učitele označené primary / secondary?

Metodické kurzy označené primary jsou určené učitelům žáků 5 - 11 let - jsou tedy vhodné pro učitele 1. stupně základních škol. Metodické kurzy označené secondary jsou určené učitelům studentů 11 - 19 let - jsou tedy vhodné pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol.

Mohou být kurzy pro učitele financovány granty?

Ano - granty Erasmus+, KA1 - mobility pedagogických pracovníků – školní vzdělávání.

Jestliže máme podepsanou smlouvu, můžeme pak jednat přímo s jazykovou školou a také hradit kurzy přímo do jazykové školy?

Ano - je to možné, nás budete pouze o jednáních v kopiích informovat.

Je stanoven povinný počet vyučovacích hodin kurzů financovaných granty Erasmus+?

Pro granty schválené od roku 2021 je doporučeno minimálně 25 vyuč. hodin týdně.

Ubytování

Mohu si zajistit ubytování sám?

Ano, můžeme dle vašich požadavků zajistit jen kurz a vše ostatní si můžete zajistit sám. Zajistíme jakoukoliv kombinaci služeb kurz, ubytování, doprava, cestovní pojištění + pojištění storna.

Jaké typy ubytování jazykové školy poskytují?

Klasickým a nejvíce používaným typem ubytování jsou hostitelské rodiny, například v roce 2019 toto ubytování využilo 65% našich klientů. V loňském roce se i vlivem koronavirové epidemie tento počet snížil na 23%, nicméně stále platí, ubytování v hostitelské rodině nejlépe umožňuje komunikaci v jazyce s rodilými mluvčími a nejlepší poznání každodenního života v dané zemi. Je také nejrkonomičtější variantou. Většina škol nabízí za příplatek ubytování v hostitelských rodinách v pokojích s vlastním příslušenstvím.

Jazykové školy mají zpravidla své vlastní residence nebo sdílené apartmenty, residence, popřípadě si pronajímají na letní sezónu univerzitní koleje. Často nejsou sdílené apartmenty nebo residence vhodným ubytováním pro náročnější dospělé klienty, záleží na podmínkách konkrétního objektu. Jestliže jsou zde ubytováni převážně mladí studenti, může se jednat o hlučnější a ne vždy uklizené prostředí.

Je možné v hostitelské rodině zajistit stravování s určitou dietou?

Ano - prosím uveďte tento požadavek při vyplňování přihlášky. Některé školy účtují v tomto případě příplatek k ceně ubytování.

Je možné v hostitelské rodině zajistit ubytování s ohledem na alergie?

Ano - prosím uveďte tento požadavek při vyplňování přihlášky.

Je v ubytování poskytovaném školou poskytováno wifi?

Ubytování v residence nebo sdíleném apartmentu poskytují wifi. Jazykové školy zaručují wifi v hostitelské rodině, jen pokud je to výslovně uvedeno. V ostatních případech to záleží na hostitelské rodině, většina škol to od nich povinně nepožaduje. Stále více se to stává nezmiňovaným standardem.

Můžete zajistit jiné ubytování než je poskytováno jazykovou školou?

Ano, je to možné. Při zajištění účtujeme 7% příplatek (náklady CK na pojištění proti úpadku, směnné kurzy).

Můžete u jazykové školy zajistit také ubytování pro spolucestující osoby, které se nebudou účastnit kurzu?

Ano, většina škol to umožňuje, za zajištění připočítáváme příplatek 700 Kč za 1 osobu, za každou další 200 Kč.

Doprava

Zajišťujete ke kurzům v zahraničí také dopravu?

Ano, na požádání nabídneme vhodnou dopravu a po schválení klientem zajistíme.

Kolik si účtujete za zajištění dopravy?

Za zajištění letenek připočítáváme k jejich ceně 700 Kč na osobu. Za zajištění autobusových jízdenek Regiojet neúčtujeme žádný příplatek. K ceně autobusových a vlakových jízdenek v zahraničí připočítáváme 300 Kč.

Mohu si zajistit dopravu sám?

Ano. Uveďte v přihlášce a po zajištění letenek nebo jízdenek nám prosím sdělte údaje o příjezdu, příletu, odjezdu, odletu - data, časy, čísla letů.

Umíte zajistit levnější letenky?

Ne. Letenky zajišťujeme zpravidla přímo u konkrétních dopravců. V případě jakýchkoliv změn je jednání o letenkách zakoupených na přeprodávajících webech obtížnější nebo dokonce nemožné.

Jaké jsou podmínky vstupu a pobytu v různých destinacích z hlediska covidu?

Informace naleznete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Provedete u zakoupených letenek také on-line odbavení a zajištění palubních vstupenek?

Ano, v případech, kdy není možné se odbavit zdarma na letišti. Od klienta si vyžádáme scan cestovního dokladu - pasu nebo v případě cestování do zemí EU může být občanský průkaz.

Jsou ve vámi nabídnutých letenkách zahrnuta zavazadla k odbavení?

Ano, naše nabídka letenek vždy obsahuje zavazadla k odbavení, povolený váhový limit závisí na podmínkách letecké společnosti (20 / 23 kg).

Jsou možné změny nebo zrušení již zakoupených letenek?

Pokud zruší letenky letecká společnost, nabídne změnu na jiné lety, refundaci nebo voucher na pozdější využití. Letecké společnosti zveřejňují na svých webových stránkách podmínky pro změny a rušení letenek. Obecně platí, že pokud letenky zruší cestující, jsou letenky nevratné a vrací se jen letištní poplatky. Nejvíce problematické jsou letenky s Ryanair.

Pojištění

Zajišťujete ke kurzům v zahraničí také cestovní pojištění a pojištění storna?

Ano, pokud klient uvede tento požadavek v přihlášce, zajistíme cestovní pojištění. Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, kterou považujeme za nejkvalitnější na českém trhu.

Je nutné pojištění storna?

Ano, poskytovatelé kurzů, ubytování i dopravci účtují stornopoplatky, což je třeba ošetřit pojištěním storna. Pokud si zajišťujete pojištění sami, pamatujte na to, že pojišťovna uzná případný nárok na úhradu stornovacích poplatků, jestliže je smlouva uzavřena v době (+ maximálně cca 2 dny), kdy proběhne platba pojištěné služby.

Pokrývá pojištění ERV Evropské pojišťovny veškerá rizika v době koronavirové krize?

Ano, vhodnou kombinací produktů je možno pokrýt rizika související onemocněním nebo karanténou.

Platby

Účtujete si za zajištění kurzů nějaké příplatky?

Ne, žádné příplatky k cenám kurzů neúčtujeme, naši činnost financují zahraniční jazykové školy.

Poskytujete účastníkům kurtů nějaké slevy?

Při opakované přihlášce jednoho účastníka nebo jeho rodinného příslušníka poskytujeme 3% slevu z ceny kurzu. Především v zimních měsících mají jazykové školy různé aktuální nabídky, které zvěřejňujeme na titulní straně našich webových stránek.

Kdy je třeba kurzy v zahraničí platit?

Kurzy a ubytování fakturujeme 8 týdnů před zahájením kurzu, pokud se s klientem nebo jeho zaměstnavatelem nedohodneme jinak. Většina škol nepožaduje žádnou zálohu.

Je možné platit kurzy v CZK, EUR, popř. v jiné měně?

Standardně fakturujeme v CZK ve směnném kurzu KB devizy prodej platném v den vystavení faktury, platba probíhá na účet CZK v Komerční bance. Na požádání vystavíme fakturu v EUR a platba probíhá na EUR účet v Komerční bance. Dále na požádání zajistíme, že fakturu na úhradu kurzu a ubytování zašle zahraniční poskytovatel přímo účastníkovi nebo jeho zaměstnavateli, a ti si sami zajistí platbu do zahraničí.

Kdy je třeba platit dopravu?

Letenky, autobusové a vlakové jízdenky není možno na delší dobu rezervovat, vystavujeme na ně faktury s okamžitou splatností.

Je u kurzů v zahraničí účtováno DPH?

Ne, místo plnění je v zahraničí a DPH je 0. Totéž platí o dopravě do zahraničí a v zahraničí.

Jaké uplatňují Jazyky v zahraničí s.r.o. storno podmínky?

Řídíme se plně stornopodmínkami jazykových škol, ubytování, dopravců a vrátíme všechny částky, které nám od nich jsou vráceny. Nevracíme administrativní poplatek 1200 Kč za zajištění kurzu a ubytování, poplatky za zajištění ubytování pro doprovázející osoby, které se neúčastní kurzu, poplatek za zajištění letenek, poplatek 300 Kč za zajištění autobusových a vlakových jízdenek. Nelze refundovat platby za pojištění cestovního pojištění a storna, ale je možno ho využít na jinou cestu v pozdějším termínu.