Jak fungujeme v květnu 2020? Co připravujeme na lepší časy? Šablony II,III

Jak fungujeme v květnu 2020? Co připravujeme na lepší časy? Šablony II,III

Užíváme si výhod i nevýhod home office ... a postupně činíme nutné kroky k rušení a odložení kurzů, ubytování, dopravy a cestovního pojištění, které nemohou být realizovány. Rychle reagujeme na veškeré dotazy našich klientů - jen bohužel naše odpověď je často NEVÍM ... vše se neustále vyvíjí a mění. 

Těšíme se na to, až bude zase vše fungovat normálně a svět zahraničních jazykových škol bude opět žít svým zajímavým, bohatým a inspirativním životem. Společně s vybranými zahraničními partnery nyní pracujeme na nabídce programů stáží pro učitele základních a mateřských škol v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II, III, které umožňují financování zahraničních stáží pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zaměřených na profesní rozvoj, sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenními skupinami dětí a žáků a rozvoj pedagogických kompetencí pro zajištění kvalitního vzdělávání každého dítěte.


Zpět na blog