Jaký pro nás byl rok 2021 ... ?

Jaký pro nás byl rok 2021 ... ?

... přes všechny obtíže spojené s epidemiologickou situací docela úspěšný ... Kromě běžných kurzů pro dospělé a mládež jsme zajistili 193 kurzů pro učitele financované z programu Erasmus+ z 61 českých základních a středních škol. Nejvíce účastníků v tomto roce směřovalo na Maltu, stále větší zájem je o Kypr, kde budeme ve spolupráci s English in Cyprus od roku 2022 nabízet také metodické a kombinované kurzy pro učitele.


Zpět na blog